Podobné články

7 nejlepších tokenů ERC20, které si nyní můžete koupit

Key takeaways

  • DigiToads je webová3 P2E (Play-to-Earn) hra, ve které hráči mohou sbírat, vychovávat a bojovat s jedinečnými DigiToads

  • Díky svým vlastnostem je TOADS jedním z tokenů ERC20, které by investoři v oblasti kryptoměn mohli zvážit

  • Mezi další mince, které by investoři mohli využít, patří Ether, MakerDAO, Uniswap, Sushiswap a AAVE.

Trh s kryptoměnami zaznamenal v poslední době pozoruhodný růst, což vedlo ke vzniku mnoha nových projektů. DigiToads (TOADS) však mezi ostatními vyčnívá jako jedinečná a slibná investiční příležitost. Díky své deflační struktuře tokenů, P2E hrám, NFT, NFT stakingu, statusu meme mince a ekologickému zaměření by DigiToads mohl sloužit jako atraktivní investiční vyhlídka pro kryptoměnové nadšence i investory.

Tento článek pojednává o tom, proč by DigiToads mohl být v současné době dobrým tokenem ERC20, zejména pro začátečníky na trhu kryptoměn. Kromě toho je zde navrženo šest dalších investičních možností pro investory, kteří chtějí rozšířit své portfolio

Nejlepší tokeny ERC20, do kterých lze dnes investovat

DigiToads

DigiToads má výraznou vlastnost, která z něj činí žádoucí investici – jeho deflační charakter. Tato vlastnost vede k postupnému snižování celkové nabídky tokenů TOADS, čímž se s rostoucí poptávkou zvyšuje potenciál vyšší hodnoty tokenů v čase. Deflační mechanismus bude i nadále přinášet výhody dlouhodobým držitelům, jakmile se do ekosystému DigiToads zapojí více lidí.

Dalším lákavým aspektem je web3 P2E hra, kterou nabízí DigiToads a která umožňuje hráčům získávat a bojovat s jedinečnými digitálními tvory známými jako DigiToads. Hráči mohou vylepšovat schopnosti svých DigiToadů a soutěžit s ostatními o odměny pomocí žetonů TOADS. Tato herní funkce P2E nabízí zábavu a potenciální finanční odměny pro 25 % nejlepších hráčů v žebříčku

DigiToads maximálně využívá rostoucí popularity NFT (Non-fungible tokens). V rámci ekosystému DigiToads jsou k dispozici NFT staking, přičemž 2 % z každé transakce TOADS přispívají do staking poolu. Tím je zajištěno, že členové komunity DigiToad jsou za své zapojení průběžně odměňováni.

DigiToads je také meme coin, který hodlá jít ve stopách úspěšných projektů, jako jsou Dogecoin, Shiba Inu a Dogelon Mars. Potenciál DigiToads pro výrazný růst ceny a silná podpora komunity z něj činí zajímavou investiční příležitost pro ty, kteří chtějí vstoupit do světa meme coinů

DigiToads pořádá měsíční obchodní soutěže, v nichž se jako ceny udělují platinové ropuchy. Tyto vzácné NFT poskytují vzdálený přístup k 1/12 TOADS pokladnice a umožňují nejlepším komunitním obchodníkům spravovat tyto prostředky. Tato jedinečná funkce posiluje postavení komunity a zaručuje další růst v rámci ekosystému.

DigiToads navíc věnuje 2,5 % svých zisků charitativním organizacím, které se věnují obnově lesů a ochraně deštných pralesů. Toto ekologické zaměření odlišuje DigiToads od ostatních kryptoprojektů a oslovuje investory, kteří si cení společenské odpovědnosti

Předprodej DigiToads nabízí investorům skvělý vstupní bod, neboť již bylo vybráno více než 1 500 000 USD. Předprodej poskytuje značný růstový potenciál a jako platidlo jsou přijímány hlavní mince. Tým projektu je plně transparentní, bez období pro získání práv, což investorům zajišťuje snadný přístup a transparentnost

>> Koupit DigiToads nyní <<

Ethereum (ETH)

Ethereum je decentralizovaná blockchainová platforma, která umožňuje vytváření a nasazování chytrých smluv a decentralizovaných aplikací. Od svého spuštění v roce 2015 Vitalikem Buterinem se Ethereum stalo jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších blockchainových sítí.

K významné změně sítě Ethereum došlo v září 2021, kdy přešla z konsensuálního mechanismu proof-of-work na mechanismus proof-of-stake. Cílem této změny bylo zvýšit škálovatelnost, bezpečnost a energetickou účinnost sítě

Uživatelé mohou se sítí Ethereum snadno komunikovat připojením k preferovaným peněženkám. Mohou také generovat adresy Ethereum ze seed slov a vytvářet dávky adres

Jednou z fascinujících aplikací Etherea je vytváření a obchodování s NFT. Tato jedinečná digitální aktiva jsou uložena v blockchainu Etherea a mohou představovat cokoli od uměleckých děl až po virtuální nemovitosti

Shrnuto a podtrženo, Ethereum je populární blockchainová platforma, která umožňuje vytváření a nasazování inteligentních kontraktů a decentralizovaných aplikací. S přijetím mechanismu PoS a rostoucí hodnotou ETH je Ethereum sítí, která si v příštích letech pravděpodobně získá větší pozornost

MakerDAO (MKR)

Maker (MKR) je platforma pro decentralizované finance (DeFi), která využívá blockchain Ethereum k poskytování stablecoinu s názvem Dai (DAI), který je vázán na hodnotu amerického dolaru. Cílem platformy je vytvořit stabilní kryptoměnu, kterou lze používat k transakcím a investicím bez volatility jiných kryptoměn

Platforma Maker je vybavena jedinečným systémem správy, v němž mohou držitelé MKR hlasovat o změnách platformy a rozhodovat o emisi a správě stablecoinu DAI. Tento decentralizovaný přístup umožňuje větší transparentnost a zapojení komunity do vývoje platformy

Pozoruhodnou vlastností platformy Maker je systém zajištěných dluhových pozic (Collateralised Debt Position – CDP), který uživatelům umožňuje uzamknout svou kryptoměnu jako kolaterál pro generování DAI. Pro generování DAI si uživatelé musí nastavit poměr zajištění, kdy pro vygenerování určitého množství DAI musí být uzamčeno určité množství kolaterálu. Pokud hodnota kolaterálu klesne příliš nízko, může být CDP zlikvidován, aby pokryl zbývající DAI

Navzdory volatilitě hodnoty tokenu MKR zůstává Maker důležitým hráčem v prostoru DeFi, který uživatelům poskytuje stabilní a decentralizovanou platformu pro generování DAI a transakce s nimi

Uniswap (UNI)

Uniswap je decentralizovaný obchodní protokol fungující na blockchainu Ethereum, který umožňuje přímé obchodování s kryptoměnami mezi uživateli. Protokol získal širokou popularitu a je považován za slibnou aplikaci DeFi. UNI je řídicí token Uniswapu, který uživatelům umožňuje podílet se na rozhodování a hlasovat o návrzích souvisejících s vývojem protokolu

Inovativní systém automatického tvůrce trhu společnosti Uniswap zajišťuje likviditu tokenů bez centralizované knihy objednávek. Místo toho poskytovatelé likvidity přispívají prostředky do fondu likvidity a získávají podíl na poplatcích za obchodování úměrný jejich příspěvku. Tento systém vedl k explozivnímu růstu, pokud jde o objem obchodování a počet uživatelů, s více než 300 integracemi a 4 400 komunitními delegáty. Objem obchodů v rámci tohoto protokolu přesahuje 489 miliard dolarů a více než 71 milionů obchodů za celou dobu jeho existence

Závěrem lze říci, že Uniswap je decentralizovaný obchodní protokol, který se rychle stal jednou z nejoblíbenějších DeFi aplikací na Ethereu. Jeho automatizovaný systém Market Maker zajišťuje likviditu tokenů a token UNI governance umožňuje uživatelům podílet se na rozhodování a hlasovat o návrzích souvisejících s vývojem protokolu

Sushiwap (SUSHI)

Sushiswap je decentralizovaná burza (DEX), která využívá protokol Automated Market Maker (AMM) umožňující obchodování párů různých tokenů vytvářením trhů pomocí chytrých kontraktů. Poskytovatelé likvidity na tyto trhy dodávají kapitál a Sushiswap efektivně vynakládá pobídky na těžbu likvidity

Jako jeden z průkopníků AMM v oblasti DeFi si Sushiswap vybudoval silnou pověst spolehlivé a inovativní platformy pro poskytovatele likvidity a obchodníky. Její řídicí token SUSHI umožňuje držitelům podílet se na důležitých rozhodnutích souvisejících s rozvojem a růstem platformy

Celkově je Sushiswap slibnou možností pro zájemce o decentralizované obchodování. Díky svým inovativním funkcím, efektivním pobídkám k utrácení a rostoucí komunitě se stala životaschopnou alternativou k centralizovaným burzám

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) je decentralizovaná finanční platforma (DeFi), která investorům zjednodušuje stále se rozšiřující prostor DeFi. Platforma byla spuštěna v červenci 2020 a nabízí možnosti sázek, agregace půjček a výnosového hospodaření.

Yearn Finance slouží jako protokol DeFi, který investorům poskytuje přístup k likviditě a výnosným aktivům na jednom místě. Platforma automaticky přesouvá prostředky uživatelů mezi renomovanými platformami pro výnosové hospodaření, jako jsou Compound a Aave, na základě návratnosti jejich investic, čímž maximalizuje APY pro investory

YFI je řídicí token společnosti Yearn Finance, který držitelům umožňuje podílet se na důležitých rozhodnutích souvisejících s vývojem a růstem protokolu. Navzdory záměru svého tvůrce, že token nemá žádnou finanční hodnotu, nabyl značné hodnoty a držitelé YFI tvoří jednu z nejaktivnějších a nejloajálnějších komunit v prostoru DeFi

Příspěvek Yearn Finance do prostoru DeFi byl významný, přinesl do sítě větší hodnotu a zvýšil expozici ostatních projektů DeFi. Díky svým inovativním službám a automatizaci se stala cennou agregační službou pro DeFi investory, která jim umožňuje maximalizovat zisky z výnosového hospodaření.

Celkově se společnost Yearn Finance stala významným hráčem v oblasti DeFi, který zjednodušil přístup k DeFi pro investory, kteří nejsou technicky zaměření nebo kteří chtějí komunikovat méně angažovaným způsobem než seriózní obchodníci

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) je platforma DeFi, která funguje na blockchainu Ethereum a umožňuje uživatelům půjčovat a půjčovat si kryptoměny bez zprostředkovatelů. Díky své decentralizované povaze je přístupná a efektivní, protože uživatelé mohou mezi sebou komunikovat přímo prostřednictvím chytrých kontraktů

Jednou z pozoruhodných funkcí společnosti Aave je její služba bleskových půjček, která vytvořila nové příležitosti pro arbitráž a další obchodní strategie v oblasti DeFi.

Platforma však čelila kritice kvůli své složitosti a vysokým poplatkům za plyn na platformě Ethereum. Aby tyto problémy vyřešila, rozšířila společnost Aave svou nabídku na další blockchainy, jako jsou Polygon a Arbitrum

Navzdory problémům se společnost Aave stala jedním z největších protokolů DeFi z hlediska celkové uzamčené hodnoty (TVL), přičemž v dubnu 2023 měla ve svých chytrých kontraktech uzamčeno více než 20 miliard dolarů. Jeho popularitu lze přičíst decentralizovanému a přístupnému přístupu k půjčování a vypůjčování, který představuje alternativu k tradičním finančním službám

Celkově lze říci, že společnost Aave pokračuje v inovacích a přizpůsobování se rychle se měnícímu prostředí DeFi, což z ní činí cennou platformu pro uživatele i investory

Připojte se ke komunitě TOADS ještě dnes

Najít projekty, do kterých můžete jako investor do kryptoměn investovat, je jedna z nejtěžších věcí. DigiToads by však mohl být pro investory dobrým projektem, který by měli zvážit.

DigiToads je projekt s tokenem ERC20, jehož cílem je poskytnout komplexní a uživatelsky přívětivou platformu pro nové i zkušené investory. Nabízí deflační model, jehož cílem je v průběhu času zvyšovat hodnotu tokenu, a P2E gaming, NFT staking, potenciál meme coinů a environmentální zaměření jsou některé z jeho klíčových vlastností, které mohou investory přilákat

Pro investory by DigiToads mohl sloužit jako zajímavá příležitost v oblasti tokenů ERC20. Jako počáteční nabídka mincí (ICO) na seznamu nejlepších ICO je DigiToads projektem, který byste mohli prozkoumat a zvážit investici do něj.


Share this article

Categories

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Diskuze

{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}