Podobné články

Vznikající modulární ekosystém bitcoinu

Co je to vlastně modularita? Modularita je výsledkem zajímavého experimentu, který se odehrává v Ethereu jako reakce na špatné škálovací vlastnosti blockchainu. Aby vývojáři toto

Může být Bitcoin produktivním aktivem?

Bitcoin prochází fascinujícím vývojem a na jeho podstatu se pohlíží z různých úhlů pohledu. Někteří jej vnímají jako měnu pro každodenní transakce, jiní jako moderní

Bitcoin Songsheet: Fiat realita nemovitostí

Když se lidský životní prostor stane investicí a úložištěm hodnoty, vlastnictví zmíněné půdy se deformuje a centralizuje.

Toto je názorový editorial Jimmyho Songa, vývojáře bitcoinů, pedagoga a podnikatele a programátora s více než 20 lety zkušeností.

Nemovitosti jsou fiat majetkem.

Nejenže jsou směšně drahé, ale je také obtížné je udržovat. Každý, kdo si koupí nemovitost, si kupuje práci. Je to ztělesnění citátu z Klubu rváčů: „Věci, které vlastníte, nakonec vlastní vás.“ Horší je, že práva k vašemu majetku jsou omezená.

Vlády rády pumpují nemovitosti, protože dávají lidem pocit bezpečí a protože je snadné je zdanit – a pumpují je. Prostřednictvím hypoték a výhodného daňového zacházení se vlastnictví domů stalo nástrojem ve hře o chléb a hry, do které se vlády neustále zapojují. Využívají nemovitosti jako prostředek k obměkčení i kontrole. Výsledkem je, že nemovitosti jsou centralizovanou, nestálou formou vlastnictví, závislou na rozmarech politiků.

Nemovitosti jsou nepřenosné, takže je velmi snadné je zdanit. Snadnost zdanění v konečném důsledku znamená, že vláda může degradovat vlastnická práva vlastníka. Jak ukážu ve zbytku tohoto článku, vlastnictví půdy bylo znehodnoceno a je v mnoha ohledech konečným fiat vlastnictvím. Úřady mohou rozhodovat o tom, kam až vaše práva skutečně sahají, a v mnoha případech to není příliš daleko.“

Pozemek ve skutečnosti nikdo nevlastní

Vláda svou daňovou moc podporuje hrozbami násilím. Mezi výhrůžky v tomto případě patří i to, že vám bude majetek odebrán. Možná si myslíte, že pozemek vlastníte, ale ve skutečnosti ho výhradně užíváte se souhlasem vlády. Vláda vám ho může kdykoli odebrat – a při dostatečně dlouhém časovém horizontu to nakonec udělá.

Vaše vlastnictví pozemku je jako firemní auto. Můžete ho používat tak dlouho, dokud dodržujete pravidla, ale vlastnictví je chatrné a závisí na tom, zda je skutečný vlastník spokojený. Naším skutečným vlastníkem je v případě všech nemovitostí vláda.“

V tomto smyslu je nemovitost ve skutečnosti dlouhodobým pronájmem od vlády. Oni jsou skutečnými vlastníky a my od nich potřebujeme povolení k užívání nemovitosti. Dokud platíme daně a využíváme pozemek schváleným způsobem, můžeme jej užívat. Ale používat pozemek způsobem, který se jim nelíbí, znamená, že nám pozemek vezmou. Máme iluzi vlastnictví, i když ve skutečnosti jde o pronájem.“

Územní nařízení a mocenské právo

Územní nařízení jsou způsob, jakým vlády omezují, co můžete dělat se svým majetkem. Pokud je pozemek určen pro určitý typ využití, nemůžete ho používat k ničemu jinému než k tomuto účelu. Pozemek určený pro bydlení tedy nelze použít pro komerční využití a naopak. To mění hodnotu pozemku, protože to určité pozemky zvýhodňuje oproti jiným. Územní plánování umožňuje úřadům vybírat vítěze a poražené.

Stejně jako jiná vládní nařízení je i územní plánování podpořeno silou. Pokud naštvete skutečné vlastníky, můžete být zbaveni svého pozemku podobně jako svého služebního auta.“

Horší než zákony o územním plánování jsou zákony o eminentní doméně, které umožňují vládě odebrat pozemek za „spravedlivou cenu“ Pokud vám vláda chce vzít pozemek, může to udělat téměř z jakéhokoli důvodu.

Obvykle je to pro nějaké „veřejné blaho“, jako je dálnice nebo letiště. V posledních 20 letech je obzvláště ohavné používání eminentní domény pro „ekonomický rozvoj“ Jedná se o praxi, kdy se jedné skupině lidí odebere majetek a dá se jiné skupině lidí, aby mohli tento majetek „rozvíjet“ způsobem, který se úřadům líbí. Eminent domain vybírá vítěze a poražené a je pravidelně zneužívána.

Vlastnická práva vlastníka pozemku jsou touto pravomocí vážně omezena. Je smutné, že v jiných zemích, kde je vlastnictví centrálně řízeno a rozdáváno jako politická laskavost, jsou pozemková práva ještě horší.

Nedostatek nemovitostí

Přes všechny tyto nevýhody však ceny nemovitostí stále rostou. Dlouhodobě se jedná o velmi dobrou investici, která překonává index spotřebitelských cen.

Důvodem je nedostatek nemovitostí. Když do ekonomiky přicházejí dodatečné peníze, mají tendenci si najít cestu k nedostatkovým aktivům. Jak se říká, půda se už nevyrábí, takže má tendenci se zhodnocovat rychleji než ostatní věci.

Kromě toho mají nemovitosti v měnových systémech podporovaných centrálními bankami výsadní postavení, protože jsou pro ně k dispozici speciální úvěry. S hypotékami se zachází velmi odlišně a mají nižší úrokové sazby než ostatní spotřebitelské úvěry. Zamyslete se nad tím, o kolik nižší je úroková sazba u hypotéky ve srovnání s úrokem u kreditní karty nebo dokonce u osobních půjček. Hypotéky přinášejí do ekonomiky mnohem více peněz a rozšiřují nabídku peněz. Nemovitosti byly a jsou velkým vítězem Cantillonu.“

Zmatky kolem hypoték

Teď je asi vhodná chvíle si něco o hypotékách ujasnit. Většina lidí si myslí, že hypotéky pocházejí z něčích úspor. Myslí si, že více lidí, kteří dostávají 1 % na svůj běžný účet, jsou zdrojem jejich hypotéky ve výši 3 %. Odůvodňují to tím, že tím by banka získala 2 %. Z toho se nějak financují honosné budovy, bezpečnostní systémy, ostraha, trezory a bankomaty. Tak to samozřejmě není.

Hypotéky nejsou peníze pocházející z něčích úspor. Jsou vytištěny bankou ve prospěch dlužníka. Dům za 500 tisíc dolarů obvykle vyžaduje zálohu 100 tisíc dolarů. Dalších 400 tisíc dolarů nepochází z něčích úspor, ale prostřednictvím nově vytvořených peněz. Těchto 400 tisíc dolarů je vytvořeno ve prospěch dlužníka v okamžiku poskytnutí půjčky.

Pro banku tedy neexistují žádné náklady obětované příležitosti u hypoték. Jediným rizikem pro ně je nesplácení, a i to je kryto pojištěním hypotéky. Konkrétně Fannie Mae pojistí každou hypotéku, která splňuje určitá kritéria. Banka vyhrává, protože dostává úrok z peněz, které vytvořila ze vzduchu. Dlužník vyhrává, protože získává přístup ke kapitálu. Kdo prohrává? Všichni ostatní, jejichž peníze jsou znehodnocovány. Jíme své vlastní ocasy, abychom odvrátili hladomor.

Banky tak mají z každé kvalifikované hypotéky bezrizikový zisk a poskytují jich tolik, kolik jen mohou. Výsledkem je, že tisknou peníze, jako by nebylo zítřka, protože jsou k tomu motivovány. Nově vznikající peníze je nezajímají.“

Protože hypotéky umožňují přístup k nově natištěným penězům, je to jeden z mála způsobů, jak se spotřebitelé mohou dostat ke Cantillonovu efektu. Neúměrně z toho těží nemovitosti, protože tvorba těchto peněz vyžaduje nákup nemovitostí. Proto mají nemovitosti tendenci zdražovat neúměrně ostatním statkům v ekonomice. Jsou zkrátka v první linii, pokud jde o Cantillonův efekt.“

Store Of Value

Kvůli tomuto zvláštnímu Cantillonovu efektu panuje kolektivní pocit, že nemovitosti jsou dlouhodobě dobrou volbou pro ukládání hodnoty. V kombinaci s jeho vzácností panuje názor, že hodnota bydlení bude i nadále stoupat

Výsledkem je, že bydlení, i po očištění o inflaci, výrazně zdražilo. Jedním ze způsobů, jak to měřit, je poměr nákladů na bydlení k příjmům. V 70. letech se pohyboval kolem 4. To znamená, že průměrný člověk by si koupil bydlení, jehož hodnota by byla čtyřnásobkem jeho ročního příjmu. V současné době se pohybuje kolem 8. To je velká přirážka právě z hlediska jeho užitečnosti jako uchovatele hodnoty. Lidé nechtějí nemovitosti proto, aby v nich mohli bydlet nebo je využívat k výrobě. Chtějí nemovitosti proto, aby v nich mohli uchovávat hodnotu.

To je nejzřetelnější při pohledu na trh, jako je Čína. Spojení půdy a bohatství je tam tak silné, že si více lidí kupuje druhé bydlení než první bydlení. Dokonce i třetí domy jsou zhruba stejně časté jako první domy. Není to nutně proto, že by lidé chtěli mít hodně míst na dovolenou – je to proto, že domy jsou dobrým způsobem, jak se chránit před znehodnocením bohatství inflací.

V důsledku toho vidíme nejen nedokončené budovy, ale celá města prázdných budov. Jedná se o hrubé špatné investice, které ničí kapitál, a to po celé Číně. Existuje něco jako příliš mnoho bydlení, zejména v zemi, jejíž populační růst se zpomalil.

Fiat Architecture

Ironií je, že i když do nemovitostí přicházejí všechny tyto peníze, jsou pomíjivější než kdykoli předtím. Většina obytných domů se každých zhruba 25 let bourá a staví znovu, zejména v žádaných oblastech. Materiály, které se používají, se nehodí k tomu, aby vydržely dlouho. Domy odrážejí chování fiat peněz s vysokou časovou preferencí

Budovy byly znehodnoceny spolu s penězi. Jedním z důvodů je, že lidé, kteří pozemek zastavují, jsou většinou odtrženi od lidí, kteří v domě nakonec bydlí. Developeři masově vyrábějí domy a produkují zboží horší kvality, protože existuje tolik umělé poptávky z fiat peněz. Majitelé domů se zadlužují a nakonec platí za nekvalitní řemeslnou práci.

Srovnejte to se stavbami za zdravých peněz. V Evropě existují celá města, kde jsou domy postaveny z kamene a vydržely po staletí. Většina domů, které se staví nyní, pravděpodobně nevydrží ani zdaleka tak dlouho.

Bitcoin a nemovitosti

Prémie za uchování hodnoty nemovitostí bude pravděpodobně trvat stejně dlouho jako fiat peníze. Hypotéky jsou politicky zvýhodňovány a pravděpodobně budou dostávat fiat dotace tak dlouho, dokud budou fiat peníze trvat. Výhody, které nemovitosti získávají oproti ostatním aktivům, jsou velké a je nepravděpodobné, že by při fiat standardu zmizely.

Za bitcoinového standardu však budou nemovitosti pravděpodobně levnější a dostupnější. Vytváření půjček za účelem bydlení vedlo k vysokým cenám bydlení, takže to zjevně přestane. Také kupci bydlení nebudou moci nakupovat na páku, což skutečně přináší budoucí spotřebu. Toto chování nebude možné, protože půjčky budou muset pocházet z úspor. Úrokové sazby budou v takovém případě pravděpodobně mnohem vyšší, což povede k tomu, že méně lidí bude nakupovat na páku.

Majitelé domů budou muset ve skutečnosti spořit a budou mít nižší časovou preferenci při nákupech. Namísto zběsilé výstavby developerů se pravděpodobně dočkáme více domů stavěných na zakázku, které budou lépe konstruované a budou mít delší životnost. V konečném důsledku to znamená, že kvalita domů půjde nahoru, i když náklady klesnou. Můžeme oprávněně očekávat, že více lidí bude vlastnit domy s nižšími náklady, protože lidé budou místo nemovitostí používat jako uchovatele hodnoty bitcoiny

Doufejme, že se tak stane brzy


Deset nápadů přicházejících do nemovitostí

  1. Bez zálohy, cash back na koupi bytu.
  2. Půjčování domu správci za 2% výnos, abyste o dům přišli, až zkrachuje.
  3. Squatterská práva, která zrají rychleji podle toho, jak jste utlačovaní.
  4. Zabavování majetku lidem, kteří nemaskují uvnitř.
  5. Soukromé pojištění hypotéky, které vyžaduje přepsání prvorozeného dítěte.
  6. Eminentní doména k odebrání půdy zastáncům fosilních paliv.
  7. Daň z nemovitosti pouze pro muže.
  8. Domy založené na chytrých smlouvách, které vás zamknou, kdykoli Solana spadne.
  9. Sleva na dani z nemovitosti za vyvěšení jedné z těch cedulí „v tento dům věříme“
  10. Váš dům bude preventivně zdaněn za emise oxidu uhličitého, které má v příštích 30 letech produkovat

Tento příspěvek napsal Jimmy Song. Vyjádřené názory jsou výhradně jeho vlastní a nemusí nutně odrážet názory společnosti BTC Inc. nebo časopisu Bitcoin Magazine.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Diskuze

{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}