Podobné články

Může Salvador zopakovat singapurskou cestu k úspěchu?

Jen málokterý příběh globálního rozvoje je tak poutavý jako příběh Singapuru, malého městského státu, který se během několika desetiletí dostal „z třetího světa do prvního“. K tomuto pozoruhodnému přechodu přispěla strategická vize jeho otce zakladatele Lee Kuan Yewa spolu s odhodláním země vytvářet silné podnikatelské prostředí, vzdělávat se a přijímat přísná protikorupční opatření.

Podobným směrem se pravděpodobně vydal i Salvador, země, která se v současnosti potýká s významnými politickými a ekonomickými změnami. Jeho nedávný politický vývoj, zejména přijetí bitcoinu jako zákonného platidla za prezidenta Nayiba Bukeleho, je odvážným krokem, který může buď změnit pravidla hry, nebo představovat nevypočitatelné riziko. Tento článek předkládá srovnávací analýzu politických přechodů v Singapuru a Salvadoru se zvláštním zaměřením na potenciální důsledky Bitcoinu pro Salvador.

Když Singapur získal v roce 1965 nezávislost, čelil značným výzvám, včetně nedostatku přírodních zdrojů, rasového napětí a malého kapitálu. Lidová akční strana pod vedením Lee Kuan Yewa se zásadním způsobem podílela na utváření rozvojové trajektorie Singapuru. Díky pragmatické hospodářské politice, přísným protikorupčním opatřením a neúnavnému zaměření na veřejné vzdělávání se malý městský stát proměnil v globální hospodářskou velmoc.

Základem singapurské strategie byla politika industrializace zaměřená na vývoz. Přilákala nadnárodní společnosti a vytvořila ze země významný uzel v globální obchodní síti. Byla zřízena Rada pro hospodářský rozvoj (EDB), jejímž úkolem bylo přilákat a usnadnit zahraniční investice, a tím podpořit industrializaci a poskytnout pracovní příležitosti.

Singapur přijal politiku nulové tolerance vůči korupci, čímž podpořil transparentní, předvídatelné a efektivní podnikatelské prostředí. Současně vybudoval robustní vzdělávací systém zaměřený na vybavení svých občanů potřebnými dovednostmi, aby se jim dařilo ve znalostní ekonomice.“

V roce 2019 došlo na politické scéně Salvadoru ke značné změně zvolením Nayib Bukele. Bukele, známý svým charismatickým vedením a odvážnou politikou, usiluje o narušení stávajícího stavu, především prostřednictvím technologických inovací a snahy vymýtit korupci.

Jedním z nejrevolučnějších počinů za Bukeleho vlády je přijetí bitcoinu jako zákonného platidla, čímž se Salvador stal první zemí, která tak učinila. Toto rozhodnutí je označováno za inovativní krok, který má přilákat zahraniční investice, podpořit hospodářský růst a podpořit finanční začleňování nebankovního obyvatelstva země

V zemi, kde více než 70 % obyvatel nemá přístup k tradičním bankovním službám, by Bitcoin mohl potenciálně odemknout ekonomické příležitosti. Umožněním snadnějších převodů peněz, které tvoří významnou část HDP země, by Bitcoin mohl pomoci zefektivnit převod peněz ze zahraničí a snížit náklady spojené s těmito transakcemi

Přijetí Bitcoinu však není bez rizika. Kolísání hodnoty bitcoinu může vést k finanční nestabilitě a kritici tvrdí, že tento krok by mohl dále prohloubit ekonomickou nerovnost, pokud by z jeho přijetí profitovali především technologicky gramotní lidé a zůstali by stranou ti, kteří nemají přístup k digitálním měnám nebo jim nerozumějí.

Politické trajektorie Singapuru a Salvadoru vykazují určité podobnosti, zejména zaměření vůdců na hospodářský růst, boj proti korupci a otevřenost vůči nekonvenčním politikám. Kontexty a výzvy, kterým čelí, jsou však odlišné. Singapur měl výhodu relativně klidného sociálního a politického klimatu, které hrálo klíčovou roli v jeho transformaci. Na druhé straně se Salvador potýká s vysokou mírou kriminality a politickou nestabilitou, což činí jeho rozvojovou trajektorii složitější.

Zkušenosti Singapuru ukazují, že je důležité vytvořit prostředí příznivé pro podnikání, mít silnou a nezkorumpovanou státní správu a investovat velké prostředky do vzdělávání. Přijetí těchto strategií by mohlo Salvadoru prospět, zejména při usnadnění přijetí a přínosů bitcoinu.

Rozhodnutí učinit bitcoin zákonným platidlem je odvážný krok, který odráží singapurskou otevřenost k riskování v zájmu hospodářského rozvoje. Aby však Salvador mohl plně využít potenciálních výhod Bitcoinu, bude muset zajistit široký přístup k technologiím, digitální gramotnost a regulační transparentnost.

Ačkoli se politické a socioekonomické souvislosti Singapuru a Salvadoru liší, singapurský příběh úspěchu nabízí cenné poučení. Protikorupční opatření, otevřené a regulované podnikatelské prostředí a investice do lidského kapitálu jsou rozhodujícími stavebními kameny pro každou zemi, která usiluje o přechod z třetího světa na první.

Salvadorský experiment s bitcoiny je sázkou na vysoké částky, která by se mohla potenciálně vyplatit v podobě významného hospodářského růstu a většího finančního začlenění. Musí však také zvládnout rizika spojená s kryptoměnou a zajistit, aby nezhoršila nerovnost nebo finanční nestabilitu. Zatímco svět sleduje vývoj tohoto zajímavého experimentu, cesta Salvadoru mu připomíná, že cesta z třetího světa do prvního je často neprobádaná a vyžaduje odvahu, inovace a neochvějné odhodlání ke spravedlivému rozvoji.

Od autora: Poděkování za příspěvky od Alexe Contrerase.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Diskuze

{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}